Варненският адвокат Петър Николов, който стана и адвокат на годината, успя да се пребори със социалните и върна на многодетно семейство от Русе 9 от общо 11-те им деца, които бяха настанени в приемни семейства и институции.

До края на годината се очаква и останалите две деца да бъдат в прегръдките на мама и татко.
Радостната новина съобщи самият той за Varna24.bg.

„С идването на лятото започнаха да идват и добрите новини за многодетното семейство от Русе, което остана без децата си. Както може би знаят вашите читатели, децата бяха отнети от социалните служители в гр. Русе. Ние обжалвахме тези заповеди за настаняване в професионални приемни семейства като твърдяхме, че няма законови основания затова, тъй като децата не се намират в риск. Съдът вече в 6 съдебни акта, които влязоха в сила, се произнесе, че няма основание децата да бъдат настанявани в други семейства.

След тези решения социалните служители прецениха, че за едно от децата е добре да се прекрати мярката и по свое желание издадоха заповед за нейното прекратяване. В съдебна процедура сме за още три деца, очакваме съдебни решения на втора инстанция, тъй като социалните обжалват решения на Окръжен съд, които са в наша полза.
По едно от делата съдът постанови, че детето ще остане в приемно семейство, но започваме процедура по ново дело, тъй като има промяна в обстоятелствата. Ако мога да обобщя, тъй като работата е много и делата са много, две от децата са в приемни семейства към настоящия момент, а скоро бройката на децата, върнати при семейството ще стане 9.

До края на годината вярвам, че ще приключим случаите и с останалите две деца. Родителите са много щастливи, защото отново започнаха да събират своето семейство. Това им вдъхва кураж и увереност, че този случай ще приключи, макар и с повече съдебни процедури, отколкото очаквахме. Магистратите като цяло се произнасят в наша полза“, обясни адвокат Николов.

Ето какво се посочва за семейството на Ивелина Илиева Зартова и Красимир Тодоров Тодоров в документите по делото:
Родителите съжителстват на семейни начала. Имат тринадесет живородени деца, от които двама близнаци.

Издадени са общо 10 заповеди за спешно настаняване в приемни семейства на 10 деца от това семейство.
Две от децата в семейството са починали. Мартин е починал на 15.06.2014г. след битов инцидент.
С влязло в сила прокурорско постановление е прието, че смъртта на детето се дължи на нещастен случай.

В последното постановление прокурорът изпраща материалите на Районна прокуратура Русе по компетентност за разследване на престъпление по чл. 122 от НК и/или 182 НК, тъй като имало данни, че заболяването на Любомира, починала на 14.01.2017 г. в МБАЛ Русе, е свързано с лоши хигиенно-битови условия, лош диетичен и двигателен режим и несвоевременно търсене на медицинска помощ от родителите Ивелина Зартова и Красимир Тодоров. Родителите на починалото дете Любомира не са привлечени като обвиняеми. Представеното прокурорско постановление доказва единствено, че няма данни за престъпление от компетентността на Окръжна прокуратура Русе с пострадал детето Любомира.

В мотивите към прокурорското постановление се споменава и пожарът през месец януари 2018 г., който е предмет на разследване по досъдебно наказателно производство под надзора на Районна прокуратура. И при този инцидент, причината за който все още не е установена безспорно, не може да се приеме за доказан извода на прокурора, че децата били оставени без надзор и едно от тях предизвикало пожара.

Описаните трагични събития са споменати мимоходом в молбата на ДСП за настаняване на децата в приемно семейство по съдебен ред. Причината вероятно е в това, че вината на родителите във връзка с тези инциденти не е доказана по надлежния ред. Инцидентите не са разгледани от ДСП като факти, доказващи липса на родителска годност.

Майката на Ивелина Зартова не работи. Когато децата са били отглеждани в семейството, през месец януари 2018 г.майката е получила социална помощ за отглеждане на десет деца в размер на 379,10 лв. Бащата Красимир Тодоров от 4.01.2017г. работи като шофьор на товарен автомобил в „Бакник“ ЕООД на трудов договор с основно месечно възнаграждение 590 лв. Работодателят „Бакник“ ЕООД подпомага семейството чрез парични дарения в размер на 1500 лв. месечно.

Красимир Тодоров е закупил на 27.03.2015г. недвижим имот 922 кв.м. заедно със сграда 24 кв. м. във вилна зона с. Пиргово, м. „Одяланика“ или „Капаклийка“, където семейството е живяло в един период.

Пожарът е възникнал на 28.01.2018 г. в обитавано под наем жилище в гр. Русе, ул. „Екзарх Йосиф“ № 14. От 30.01.2018г. семейството заживяло в с. Бъзън, където било настанено с помощта на работодателя на бащата и кмета на селото. На 12.02.2018г. бащата Красимир Тодоров сключил договор за наем на апартамент гр. Русе, ул. „Ген. Гурко“ № 1, бл. „Строител“ – спалня, хол, кухня при месечен наем 300 лв. Свидетелката Марияна Петкова Георгиева, разпитана от районния съд, е посещавала това жилище, и е видяла добри условия за живеене.

В момента родителите живеят под наем в гр. Русе, ул. „Родосто“ № 5 – къща на един етаж и бечов етаж, състояща се от спалня, хол, детска, кухня, баня и санитарен възел. Жилището е обзаведено. Договорът за наем е сключен с Ивелина Зартова на 20.06.2018 г. при месечен наем 300 лв. Майката посочва пред окръжния съд, че причината за преместването е критиката на социалните работници, че апартаментът на ул. „Гурко“ е малък за семейството. В момента при родителите живее само едно дете Светослав на 13 години. Едно от децата е навършило пълнолетие и живее отделно, а всички останали деца са настанени в приемни семейства.

Педагозите, работили с децата, считат, че майката полага грижи за облеклото на децата. Забелязват, че тя проявява положително отношение към заниманията в детската градина и подкрепя децата в различни дейности. Поради ангажимента към всички деца майката не е в състояние да осъществява контрол на нужното ниво. Бащата има по-голям авторитет пред децата и те се отнасят към него с нужното уважение.

Социалният доклад, въз основа на който е издадена заповедта за временно настаняване в приемно семейство по административен ред, дава информация, че основните битови потребности на децата са задоволявани от майката и бащата. До момента на доклада основните грижи се полагани от родителите. Децата имат личен лекар. Поставени са всички имунизации. Привързани са към родителите си и към братята и сестрите си.

Свидетелката Марияна Петкова Георгиева, разпитана пред районния съд, установява, че между родители и деца има силна привързаност. Децата са добре обгрижени. Облечени са подходящо, държат се добре, макар и да са палави, което е нормално за момчета на тяхната възраст. Свидетелката е посещавала апартамента на ул. „Гурко“. Апартаментът е обзаведен. Свидетелката рядко е виждала семейство, в което децата да са толкова силно привързани към родителите си. По-големите деца са грижовни към по-малките.

Според изводите на съда по делото не е установено на родителите да им липсват лични качества и това да ги определя като негодни родители. Те са създали многодетно семейство и правят всичко възможно да го запазят цяло, здраво и сплотено. Не им достигат само парите, които бащата получава като заплата, и точно в тази насока следва държавата да ги подпомогне така, че доходите на семейството да достигнат статистическите показатели за нормална издръжка.

Децата израстват и се възпитават нормално в семейната си среда с дейното участие на родителите им. Това поначало е най-добрата среда за тях. Извеждането на децата извън семейството е било травматично за тях. Лишени са били от нормален контакт с родителите си и с братята и сестрите си в името на една цел за по-добро задоволяване на материалните им потребности, която не може да бъде оправдана. В този случай преценката на ДСП е била погрешна, макар и вероятно добронамерена.