На 24.10. се проведе среща на кандидата за кмет Петър Николов и неговият екип с Българска Морска Камара. От страна на Камарата, на срещата присъстваха к.д.п. Александър Калчев – генерален директор на БМФ и председател на БМК, Юри Станков – управител на „КМ и Д“ ООД и секретар на БМК и к.д.п Александър Борисов – управител на Пилотска станция Варна. Обещахме пълно съдействие на морския бранш за намиране на бързо решение за тръбата в езерото, ограничаваща газенето на корабите и замърсяваща Черно море. Община Варна следва да осигури вкопаването на тръбопровода под котата, до която следва да стигне удълбочаване – 14 метра. Необходимо е трасето на тръбопровод да бъде ситуирано така, че да не възпрепятства довършителните  драгажни дейности без риск за авария и увреждане на драгажната механизация и временният тръбопровод за отпадни води. И двете страни смятаме, че Варна се нуждае от мултимодален терминал под Максуда. С уникалното си геостратегическо местоположение, разположен по протежение на Паневропейските транспортни коридори свързващи страните от Централна Европа със страните от Кавказ, Средна Азия и Китай, град Варна се явява югоизточна граница на ЕС и възлова интермодална точка по връзката между Изтока и Запада. Интермодалният терминал, осъществяващ взаимодействие и свързаност между няколко вида транспорт: морски, автомобилен, железопътен и въздушен, ще постигане пълна свързаност на България към европейската транспортна инфраструктура, ще генерира мащабни транзитни товари, висока скорост на обработка и обслужване на товари по направление Азия – Европа, което е ключово за развитие на икономиката на България и привличане на мащабни инвестиции.

Изграждането на алтернативното трасе на ул. “Девня“ ще осъществи директна връзка от магистрала “Хемус“ с Аспарухов мост, магистрала “Черно море“, пристанище Варна изток и Южната промишлена зона. В момента тежкотоварният трафик върви по ул. “Девня“, създава огромни задръствания,  руши пътната инфраструктура и замърсява въздуха. Новата връзка е заложена в Общия устройствен план на община Варна, като използва части от транспортно-комуникационните разработки за Интермодалния терминал. Тя ще осигури безконфликтно трасе за товарните автомобили, бърза връзка към промишлената зона и към бъдещия Интермодален терминал. Идеята за изграждането на новото трасе е тежкотоварният трафик да бъде отклоняван и да преминава по алтернативен, извеждайки тежкотоварните автомобили от рамките на града. По този начин ще се разтовари трафика по Аспарухов мост, централната част на града и свързаното с това замърсяване.

Това е стратегическа и амбициозна задача и е една от стъпките за решаването на важни инфраструктурни, транспортни и екологични решения – Интермодален терминал Варна и втори мост над Варненското езеро.

Визия за изграждане на втори Аспарухов мост или подводен тунел и съответните ограничения в корабоплаването;

Изграждането на втори мост над Варненското езеро е важен инфраструктурен и транспортен проект, който ще даде възможност за изцяло извеждане на транзитния трафик от град Варна. Заложеният в Общия устройствен план – втори мост е безсмислен, ако не свърже магистралите “Хемус“ и “Черно море“. Това е огромна инвестиция и основната идея в него е да отведе трафикът извън града.

Буферните паркинги са ефективно решение за справяне с опашките от камиони към варненските пристанищни терминали.

Въвеждане на електронна система за насочване на камионите от буферните паркинги към пристанищните терминали, извършване на фитосанитарен контрол и вземане на проби, измерване теглото на товарните автомобили и недопускане претоварени автомобили на територията на община Варна.

Визия за изграждане на общински яхтени марини;

С развитието на яхтения туризъм у нас все по-голяма става нуждата от яхтени пристанища, които да приемат както български, така и чуждестранни яхти. Все повече хора придобиват плавателни съдове, които имат нужда от лодкостоянки. Особено сериозно е търсенето в разгара на сезона, когато семейства, компании или колективи наемат лодки, с които да прекарат летния си отдих в морето. Съответно все по-голяма става и нуждата от яхтени пристанища, които да могат да предложат качество, сигурност и удобство на собствениците и наемателите на яхти.

Община Варна трябва да инвестира в развитието на яхтени пристанища, реализирайки – „Политика на отваряне града към морето и създаване на условия за привличане на чужди инвестиции”.

Инвестиция в яхтени пристанища ще доведе до развитие на яхтения туризъм и индустрия, круизите, ветроходните и водни спортове.

Община Варна губи много икономически възможности поради липсата на добра организация и развитие в инфраструктурата на яхтени пристанища. Необходими са конкретни и координирани действия в няколко посоки за бързо решение и реализиране на възможността, община Варна със свои или привлечени средства да изгради и развие своите портове така, че те да станат модерни и атрактивни както за местните хора, така и за чуждестранни туристи.